Jobba som hyrsjuksköterska – så är det

På många håll runt om i landet råder det brist på behörig sjukhuspersonal och en lösning på problemet är då ofta att hyra in läkare, sjuksköterskor och andra typer av behörigheter. Att arbeta på detta sätt är lite annorlunda men det tycks bli alltmer populärt. Nedan finns mer att läsa om hur det kan vara att arbeta som hyrsjuksköterska samt vilka fördelar som finns med det.

Hyrsjuksköterska via bemanningsföretag

En del som arbetar som hyrsjuksköterska har eget företag men det vanligaste är att ansluta sig till ett bemanningsföretag inom vårdsektorn. På så vis går det att slippa det tidskrävande administrativa arbetet och dessutom ges bra stöd och hjälp.

Via ett bemanningsföretag kan en sjuksköterska få hjälp med att hitta passande uppdrag så det första steget är alltså att registrera sig hos ett sådant.

Uppdragen

Uppdragen för en hyrsjuksköterska kan variera ganska mycket och det är just här det skiljer sig mest, jämfört med att ha en fast anställning. Uppdragen finns kort och gott där det finns efterfrågan och behov för stunden och arbetsplatserna finns normalt sett runt om i hela landet.

Som registrerad och anställd hos ett bemanningsföretag erbjuds dock stor flexibilitet. En sjuksköterska kan till exempel själv bestämma var i landet han eller hon vill arbeta, samt hur mycket eller hur lite. Med andra ord går det att anpassa arbetet för att få ihop vardagspusslet.

Det är bemanningsföretaget som sköter kontakt med vårdinrättningarna som har behov av personal och som registrerad hyrsjuksköterska finns tillgängliga uppdrag att hitta i bemanningsföretagets portal. Det brukar i regel finnas både korta och längre uppdrag att tillgå och även här väljer sjuksköterskan själv vad som passar bäst.

Fördelarna

Det finns många fördelar med att arbeta som hyrsjuksköterska även om det kanske inte passar för alla. Vissa gillar tryggheten med att ha en fast lön och en fast arbetsplats, medan andra föredrar flexibilitet. Just flexibilitet är en av fördelarna med att arbeta på detta sätt men även:

  • Chans till högre lön
  • Chans till kompetensutveckling
  • Varierande
  • Nya erfarenheter

Vissa av bemanningsföretagen har även samarbeten med vårdinrättningar i Norge så för den som är sugen på att prova lyckan och karriären i grannlandet finns alltså chans även för det. Att jobba i Norge kan dessutom ge ännu högre lön – något som tycks locka många att prova.