Globaliseringen inom näringslivet

Termen globalisering har många konnotationer och betydelser. För att vara ärlig, kan det betyda många saker för många människor. Ordet globalisering har faktiskt börjat sin resa över gränserna med utvecklingen av internationell handel. Globaliseringen är den process genom vilken ett lands ekonomi integreras med tillverkning av ett annat. Idag är de flesta tillverkningsaktiviteter i nästan alla branscher kopplade till den växande ekonomin i ett av de mindre utvecklade länderna.Globaliseringen har varit ett stort fenomen i dagens affärsvärld. Detta beror på tillväxten på de globala marknaderna. Eftersom dessa marknader ökar sin räckvidd är det oundvikligt att de utvecklade ländernas ekonomier också måste växa. När de gör det måste de därför utöka sin produktionskapacitet för att skapa bättre arbetstillfällen för sin arbetskraft. Detta leder till en tillväxt av industriproduktionen i hela den utvecklade världen.

Öka konkurreras

Enkelt förklarat har globaliseringen av ekonomin lett till ökad konkurrenskraft när det gäller de varor och tjänster som erbjuds av tillverkningsindustrin. Det är inte konstigt då att industriproduktionen har ökat många gånger under de senaste decennierna. Samtidigt har antalet anställda inom tillverkningsindustrin ökat i takt med att deras marknader har expanderat. Tillverkningsindustrin i utvecklade länder har insett denna trend av expansionism. Det är därför de öppnar fler filialer och fabriker i utvecklingsländerna för att tillgodose den växande efterfrågan från sina kunder. Även utvecklingsländerna har insett hur viktig denna trend är. De exporterar nu fler varor och tjänster till den utvecklade världen eftersom de också vill öka sin export. De försöker tränga längre in på den globala marknaden för att skapa en större och diversifierad bas av sina egna. Men globaliseringsprocessen har skapat fler problem även för utvecklingsländerna. Många utvecklingsländer har ännu inte kunnat komma ikapp den utvecklingsnivå de behöver för att upprätthålla sitt ekonomiska system. Detta har gett upphov till frågan om importersättning, vilket är den term som används för att beskriva tendensen hos ett land som importerar varor från ett annat i syfte att ta emot vissa av dem.

Detta problem blir allt vanligare i många tillväxtländer som Indien, Kina, Pakistan, Filippinerna och andra. En del av de varor som importeras på dessa tillväxtmarknader är av sämre kvalitet. och även skadliga kemikalier och föroreningar har hittats i dem. Detta leder till en försämring av levnadsstandarden. Utvecklingen av infrastrukturen och levnadsstandarden för folket är också på tillbakagång. På grund av detta påverkas utvecklingslandets levnadsstandard. Framväxande nationer kan försöka få lite hjälp från avancerade och utvecklade länder för att absorbera några av de industrivaror som exporteras från de utvecklade länderna. Men detta kommer säkert att skapa en hel del problem i processen för globalisering för båda de berörda länderna. De måste kompromissa med vissa saker för den andra.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *