3 anledningar att låta installera ett överfallslarm i butik

Butiker löper dessvärre en relativt stor risk att bli utsatta för brott och det kan handla om både stöld, rån, skadegörelse och liknande. Att arbeta i en sådan miljö kan alltså vara tufft och det spelar egentligen ingen roll om man säljer dyra saker eller bara godis, lotter och tobak. Det finns många anledningar att låta installera ett överfallslarm i butik – läs mer om vilka, och varför, här.

Ökad trygghet och säkerhet med överfallslarm i butik

Att arbeta i butik kan som sagt vara tufft eftersom det alltid finns en risk att bli utsatt för brott. Med kontanter i kassan finns i princip alltid den risken och det behöver inte handla om stora summor eller dyra varor. Med den vetskapen är det lätt att känna sig otrygg som anställd, vilket inte är så konstigt. Vad gör man om man blir utsatt för brott, och hur ska man kunna kalla på hjälp i en hotfull situation?

Med ett överfallslarm finns möjligheten att tillkalla hjälp i alla tänkbara situationer och genom att bara veta det för den som arbetar i butik kan göra att trygghetskänslan ökar, och därmed också säkerheten.

Larma diskret

En annan bra anledning till att ett överfallslarm är bra i en butik är för att man kan larma både snabbt och diskret. Det finns olika varianter men två vanliga är:

  • Fast larmknapp – monteras till exempel under kassadisken
  • Portabelt larm – kan bäras av dom anställda

Oavsett typ av överfallslarm så kan man larma på ett enkelt sätt, även om det skulle uppstå en hotfull situation. Gärningspersonen märker inte ens att ett larm går i väg, vilket är positivt både för den anställda, som kan känna sig trygg i att hjälp kommer snart, och för att sedan kunna gripa den misstänka.

Snabbt ingripande vid brott

Ett överfallslarm i butik gör som sagt att den anställda kan larma både snabbt och diskret och därmed kan larmcentralen också skicka ut hjälp snabbt. Hade den anställda i stället behöv vänta in att gärningspersonen försvunnit från platsen, för att sedan kunna larma, tar processen betydligt längre tid.

Detta gör att ett snabbt ingripande, och i bästa fall även ett gripande av gärningspersonen, kan göras och därmed kan brottet även utredas snabbare och bättre.