Effektiva lösningar på vårdpersonalbristen

Bemanningsbranschen inom sjukvården spelar en viktig roll i att upprätthålla en stabil tillgång på vårdpersonal, speciellt sjuksköterskor, något som är avgörande för sjukhus och vårdinrättningar över hela Sverige. Temporära bemanningsbehov kan uppstå av flera anledningar, såsom personalbrist, säsongsvariationer i sjukdomar, och behovet av att täcka upp för anställdas ledighet. De som är bemanning sjuksköterska är ofta anställda via bemanningsföretag som specialiserar sig på att förmedla vårdpersonal till olika vårdenheter där ordinarie personal inte räcker till. Denna lösning med bemanningspersonal ger sjukvårdsinrättningar flexibilitet att snabbt anpassa sig till förändrade personalbehov utan att behöva genomgå de ofta långa processerna för fast anställning. För sjuksköterskor innebär arbete genom bemanningsföretag möjligheten till varierande uppdrag, flexibla arbetsplatser och ibland även högre löner. De får erfarenhet från olika verksamheter, vilket kan bidra till deras professionella utveckling.

Utmaningarna i att säkerställa kvalitet och kontinuitet i vården när det gäller inhyrd personal är dock märkbara. Det finns en risk att överanvändning av bemanningspersonal kan leda till bristande kontinuitet i patientvården och att det skapar en osäker arbetsmiljö för både fast anställd och inhyrd personal. Därför krävs en balanserad syn på användningen av bemannings-sjuksköterskor och en noggrann uppföljning för att upprätthålla höga kvalitetsstandarder inom svensk sjukvård.

Bemanningsprocessen för sjuksköterskor

Bemanningsprocessen för sjuksköterskor i Sverige är en noggrant reglerad procedur som syftar till att säkerställa hög kvalitet och rätt kompetens i vården.

Utbildningskrav och certifiering

För att bli sjuksköterska i Sverige krävs en avklarad sjuksköterskeexamen på högskolenivå samt legitimation utfärdad av Socialstyrelsen. Utbildningen omfattar teoretiska och praktiska moment och ska ge de studerande en gedigen grund att stå på i det framtida yrkeslivet.

 • Grundkrav:
  • Avklarad sjuksköterskeexamen (210 hp)
  • Legitimation från Socialstyrelsen

Anställningsstrategier och rekrytering

Sjuksköterskor anställs baserat på behov inom olika vårdområden. Rekryteringsstrategierna involverar ofta annonsering på relevanta plattformar och samarbeten med utbildningsinstitutioner. Vidare används rekryteringsmässor och professionella nätverk för att nå potentiella kandidater.

 • Rekryteringskanaler:
  • Online jobbplattformar
  • Rekryteringsmässor
  • Partnerskap med universitet

Kompetensbedömning och matchning

Kompetensbedömning är central för att matcha rätt sjuksköterska med rätt vårdinrättning. Här bedöms den sökandes erfarenhet och specialisering jämfört med vårdinrättningens behov. Personlighet och förmåga att arbeta i team är också viktiga faktorer som vägs in.

 • Bedömningskriterier:
  • Erfarenhet och yrkesspecialisering
  • Personliga egenskaper
  • Teamarbetsförmåga

Utmaningar och lösningar inom sjuksköterskebemanning

Sjuksköterskebemanning är en kritisk del av sjukvårdssystemet, där balansen mellan tillgång och efterfrågan, samt arbetstillfredsställelse är avgörande.

Hantering av personalbrist

Att hantera personalbrist är en av de mest påtagliga utmaningarna inom sjukvård. Sjuksköterskor upplever ofta hög arbetsbelastning vilket kan leda till utmattning och personalomsättning.

 • Rekryteringsstrategier: Fokus på attraktiva arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter.
 • Utbildningsinitiativ: Samverkan med utbildningsinstitutioner för att säkerställa en kontinuerlig tillförsel av kvalificerad personal.

Strategier för att öka arbetstillfredsställelsen

Arbetstillfredsställelse är centralt för att behålla sjuksköterskor i yrket och för att minska personalomsättningen.

 • Karriärutvecklingsmöjligheter: Tydliga karriärvägar och fortbildning för personalen.
 • Arbetsmiljöförbättringar: Förbättrad arbetsmiljö och bättre schemaläggning kan öka arbetsglädjen.

Användning av teknologi för effektivisering

Teknologi kan effektivisera arbetsflöden och frigöra tid för patientvård.

 • Digitala verktyg: Implementering av elektroniska patientjournaler (EPJ) och andra digitala hjälpmedel.
 • Automatisering: Användning av automatisering och AI för administrativa sysslor.

Jobba som hyrsjuksköterska – så är det

På många håll runt om i landet råder det brist på behörig sjukhuspersonal och en lösning på problemet är då ofta att hyra in läkare, sjuksköterskor och andra typer av behörigheter. Att arbeta på detta sätt är lite annorlunda men det tycks bli alltmer populärt. Nedan finns mer att läsa om hur det kan vara att arbeta som hyrsjuksköterska samt vilka fördelar som finns med det.

Hyrsjuksköterska via bemanningsföretag

En del som arbetar som hyrsjuksköterska har eget företag men det vanligaste är att ansluta sig till ett bemanningsföretag inom vårdsektorn. På så vis går det att slippa det tidskrävande administrativa arbetet och dessutom ges bra stöd och hjälp.

Via ett bemanningsföretag kan en sjuksköterska få hjälp med att hitta passande uppdrag så det första steget är alltså att registrera sig hos ett sådant.

Uppdragen

Uppdragen för en hyrsjuksköterska kan variera ganska mycket och det är just här det skiljer sig mest, jämfört med att ha en fast anställning. Uppdragen finns kort och gott där det finns efterfrågan och behov för stunden och arbetsplatserna finns normalt sett runt om i hela landet.

Som registrerad och anställd hos ett bemanningsföretag erbjuds dock stor flexibilitet. En sjuksköterska kan till exempel själv bestämma var i landet han eller hon vill arbeta, samt hur mycket eller hur lite. Med andra ord går det att anpassa arbetet för att få ihop vardagspusslet.

Det är bemanningsföretaget som sköter kontakt med vårdinrättningarna som har behov av personal och som registrerad hyrsjuksköterska finns tillgängliga uppdrag att hitta i bemanningsföretagets portal. Det brukar i regel finnas både korta och längre uppdrag att tillgå och även här väljer sjuksköterskan själv vad som passar bäst.

Fördelarna

Det finns många fördelar med att arbeta som hyrsjuksköterska även om det kanske inte passar för alla. Vissa gillar tryggheten med att ha en fast lön och en fast arbetsplats, medan andra föredrar flexibilitet. Just flexibilitet är en av fördelarna med att arbeta på detta sätt men även:

 • Chans till högre lön
 • Chans till kompetensutveckling
 • Varierande
 • Nya erfarenheter

Vissa av bemanningsföretagen har även samarbeten med vårdinrättningar i Norge så för den som är sugen på att prova lyckan och karriären i grannlandet finns alltså chans även för det. Att jobba i Norge kan dessutom ge ännu högre lön – något som tycks locka många att prova.

Specialtillverkade industriprodukter i polyuretan

Med hjälp av polyuretan kan arbetsplatsens ergonomi förbättras väsentligt, något som påverkar välbefinnandet hos personalen och på sikt ökar produktiviteten. Denna plastprodukt kan t.ex. appliceras för att bilda ett ytskikt på flak eller i kärl som utsätts för mycket påfrestningar och slitage, och bidrar då också till mindre buller eftersom ytan är mjukare än plåt. Polyuretan kan också gjutas till olika former för att utgöra bl.a. handtag och flexibla stoppklossar, men också användas till att skapa nya ytskikt för att skydda maskiner, personal och redskap från stötar, vibrationer och slitage. Endast fantasin sätter gränser för hur polyuretan kan förbättra miljön på en arbetsplats.

Tre saker att känna till om polyuretan

 • Polyuretan är en bra produkt att belägga slitytor med, då den kan göras seg, slitstark, reptålig och minskar vibrationer och stötar. Detta kan användas på t.ex. arbetsbord för att göra dem mer ergonomiska.
 • Om en yta kommer att exponeras för fukt genom t.ex. regn eller dagg kan en beständig beläggning av polyuretan användas för att skydda metallen från korrosion. Polyuretanen bevarar plåten genom bilda en barriär som hindrar fukten från att tränga in.
 • Med hjälp av olika slags formgjuten polyuretan kan många problem lösas, t.ex. täcka vassa hörn och kanter i offentliga miljöer, eller att ersätta delar som har gått sönder eller förlorats.

Polyuretan — ett väldigt mångsidigt material

Eftersom polyuretan är ett samlingsbegrepp för en väldigt bred grupp av plastprodukter, från lim och gummi till cellplaster, så kan polyuretan-produkter användas på väldigt många olika sätt. Den gemensamma nämnaren för polyuretaner, eller uretanplaster, är de att de alla innehåller uretangrupper (prefixet poly betyder flera, så gruppen består alltså av flera slags uretaner, som i sin tur är en förening av kol, kväve, syre och väte). Genom att tillsätta olika typer av fyllningsmedel, tillsatser och pigment kan en rad olika egenskaper erhållas. Resultatet kan då bli material som är absorberande, vattenavvisande, elastiskt, hårt, mjukt, o.s.v. Polyuretaner kan därför vara användbara i många olika sammanhang, då de tål nötning, dämpar ljud och stötar, samt kan gjutas eller appliceras med olika metoder.

Din övervakningskamera bevakar hemmet dygnet runt

Tidigare var utbudet av säkerhetsprodukter för bostadsägare relativt skralt. Idag finns dock ett brett och djupt utbud av produkter som kan trygga säkerheten i och omkring din bostad eller företagslokal. Dessutom har tekniken utvecklats vilket gör att du idag kan välja att köpa en trådlös övervakningskamera. En sådan ansluts till ditt säkerhetssystem på ett trådlöst sätt vilket har sina för- respektive nackdelar.

Men av någon anledning väljer vissa ägare av bostadsfastigheter bort denna säkerhet. Vad kan det bero på, kanske du undrar? Vi misstänker att det kan ha att göra med det faktum att säkerhetsprodukter av detta slag var relativt dyra fram till nyligen. Dessutom var tekniken inte lika bra då som den är idag. Så gårdagens säkerhetskameror genererade bilder och filmer som var av lägre kvalitet och inte gjorde sig lika bra som bevisföring.

Detta har dock förändrats och vår åsikt är att de allra flesta bostadsägare bör investera i minst en övervakningskamera. Detta för att kunna övervaka sina fastigheter med högupplöst video som sparas antingen lokalt på digital media eller online via molnet. Men vilket är då fördelarna med att göra just detta – varför bör man investera i övervakningsutrustning?

Fördelarna med att använda en övervakningskamera inomhus

Här kommer vi att fokusera på övervakning av en fastighet invändigt. Fördelarna med att använda en övervakningskamera inomhus innefattar bland annat att:

 • Det är ett effektivt sätt att avskräcka inbrottstjuvar. Få saker är lika avskräckande för en potentiell inbrottstjuv som ett kameraövervakat hem. Sannolikheten är stor att tjuven hellre väljer att bryta sig in hos någon annan.
 • Ditt kamerasystem bevakar hemmet dygnet runt. Undrar du vad som försiggår i din bostad när du inte befinner dig där? Genom att investera i ett system med en övervakningskamera inomhus kan du hålla koll på hemmet på distans. Moderna system låter dig koppla upp dig och i realtid se vad som händer i bostaden.
 • Du får tillgång till starkare bevis vid en eventuell rättegång. Om du skulle utsättas för ett inbrott eller något annat brott behöver du bevis. Dessa hjälper dig nämligen att fälla brottslingen vid en eventuell rättegång. Och vad kan väl vara starkare bevis än en högupplöst videofilm på inbrottstjuven mitt i akten!?

3 anledningar att låta installera ett överfallslarm i butik

Butiker löper dessvärre en relativt stor risk att bli utsatta för brott och det kan handla om både stöld, rån, skadegörelse och liknande. Att arbeta i en sådan miljö kan alltså vara tufft och det spelar egentligen ingen roll om man säljer dyra saker eller bara godis, lotter och tobak. Det finns många anledningar att låta installera ett överfallslarm i butik – läs mer om vilka, och varför, här.

Ökad trygghet och säkerhet med överfallslarm i butik

Att arbeta i butik kan som sagt vara tufft eftersom det alltid finns en risk att bli utsatt för brott. Med kontanter i kassan finns i princip alltid den risken och det behöver inte handla om stora summor eller dyra varor. Med den vetskapen är det lätt att känna sig otrygg som anställd, vilket inte är så konstigt. Vad gör man om man blir utsatt för brott, och hur ska man kunna kalla på hjälp i en hotfull situation?

Med ett överfallslarm finns möjligheten att tillkalla hjälp i alla tänkbara situationer och genom att bara veta det för den som arbetar i butik kan göra att trygghetskänslan ökar, och därmed också säkerheten.

Larma diskret

En annan bra anledning till att ett överfallslarm är bra i en butik är för att man kan larma både snabbt och diskret. Det finns olika varianter men två vanliga är:

 • Fast larmknapp – monteras till exempel under kassadisken
 • Portabelt larm – kan bäras av dom anställda

Oavsett typ av överfallslarm så kan man larma på ett enkelt sätt, även om det skulle uppstå en hotfull situation. Gärningspersonen märker inte ens att ett larm går i väg, vilket är positivt både för den anställda, som kan känna sig trygg i att hjälp kommer snart, och för att sedan kunna gripa den misstänka.

Snabbt ingripande vid brott

Ett överfallslarm i butik gör som sagt att den anställda kan larma både snabbt och diskret och därmed kan larmcentralen också skicka ut hjälp snabbt. Hade den anställda i stället behöv vänta in att gärningspersonen försvunnit från platsen, för att sedan kunna larma, tar processen betydligt längre tid.

Detta gör att ett snabbt ingripande, och i bästa fall även ett gripande av gärningspersonen, kan göras och därmed kan brottet även utredas snabbare och bättre.