Specialtillverkade industriprodukter i polyuretan

Med hjälp av polyuretan kan arbetsplatsens ergonomi förbättras väsentligt, något som påverkar välbefinnandet hos personalen och på sikt ökar produktiviteten. Denna plastprodukt kan t.ex. appliceras för att bilda ett ytskikt på flak eller i kärl som utsätts för mycket påfrestningar och slitage, och bidrar då också till mindre buller eftersom ytan är mjukare än plåt. Polyuretan kan också gjutas till olika former för att utgöra bl.a. handtag och flexibla stoppklossar, men också användas till att skapa nya ytskikt för att skydda maskiner, personal och redskap från stötar, vibrationer och slitage. Endast fantasin sätter gränser för hur polyuretan kan förbättra miljön på en arbetsplats.

Tre saker att känna till om polyuretan

  • Polyuretan är en bra produkt att belägga slitytor med, då den kan göras seg, slitstark, reptålig och minskar vibrationer och stötar. Detta kan användas på t.ex. arbetsbord för att göra dem mer ergonomiska.
  • Om en yta kommer att exponeras för fukt genom t.ex. regn eller dagg kan en beständig beläggning av polyuretan användas för att skydda metallen från korrosion. Polyuretanen bevarar plåten genom bilda en barriär som hindrar fukten från att tränga in.
  • Med hjälp av olika slags formgjuten polyuretan kan många problem lösas, t.ex. täcka vassa hörn och kanter i offentliga miljöer, eller att ersätta delar som har gått sönder eller förlorats.

Polyuretan — ett väldigt mångsidigt material

Eftersom polyuretan är ett samlingsbegrepp för en väldigt bred grupp av plastprodukter, från lim och gummi till cellplaster, så kan polyuretan-produkter användas på väldigt många olika sätt. Den gemensamma nämnaren för polyuretaner, eller uretanplaster, är de att de alla innehåller uretangrupper (prefixet poly betyder flera, så gruppen består alltså av flera slags uretaner, som i sin tur är en förening av kol, kväve, syre och väte). Genom att tillsätta olika typer av fyllningsmedel, tillsatser och pigment kan en rad olika egenskaper erhållas. Resultatet kan då bli material som är absorberande, vattenavvisande, elastiskt, hårt, mjukt, o.s.v. Polyuretaner kan därför vara användbara i många olika sammanhang, då de tål nötning, dämpar ljud och stötar, samt kan gjutas eller appliceras med olika metoder.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *