Marknadsfluktuationer orsakar råvaror pris falla

Marknadsfluktuationer är det som påverkar en ekonomi. Marknaden påverkas av både yttre faktorer som en lågkonjunktur eller krig, och interna sådana som den ekonomiska politiken i regeringen. I den här artikeln kommer jag att ge dig en kort översikt över vad som är marknadsfluktuationer och hur det kan påverka dig som investerare.

I allmänhet drivs marknaderna av utbuds- och efterfrågekrafter, och de är mycket cykliska till sin natur. Med andra ord drivs priset på en vara av hur många människor som vill köpa den, snarare än av mängden varor som det finns tillgängliga. Om det finns ett överskott av människor som köper något, då priset på objektet går upp, och om det finns en brist på människor som vill köpa det, då priset går ner. I allmänhet människor i länder där det finns fler varor och människor att köpa dem tenderar att höja priserna på varorna. På liknande sätt, i länder där det finns färre varor och människor att köpa dem, priserna går ner. Det motsatta är också sant; när mängden varor minskar, priserna minskar, liksom.

Regerings politik påverkar

Det största problemet med marknaden är att det kan vara mycket cykliskt. Du bör vara medveten om att om det är ett krig som pågår eller en lågkonjunktur, priserna är säker på att falla. Dessutom, när ett land upplever en lågkonjunktur, går värdet av sin valuta ner. På sätt och vis går det från att vara för högt till att vara för låg. Men det viktigaste är att den ekonomiska politiken i regeringen har en direkt inverkan på priserna på råvaror. Om regeringen vill göra en politik som skulle orsaka priset på en vara att öka, kommer den att använda pengar som utfärdats av regeringen och använda den som ett sätt att stimulera ekonomin. Detta är en av de främsta anledningarna till att du alltid bör kolla in den ekonomiska politiken i det land där du planerar att investera dina pengar. Det är inte bara för att det är en mycket bra indikator på ekonomin, utan också för att det ger er en inblick i stabiliteten i regeringens ekonomiska politik.

Som ni kan se, det finns en sak som du alltid bör tänka på när det gäller marknadsfluktuationer; Det spelar ingen roll vad som händer på marknaden, för om regeringens ekonomiska politik är stabil, då priset på din vara inte kommer att gå ner. även om det finns en lågkonjunktur i ditt land. Naturligtvis är det bästa du kan göra att investera i råvaror som är säkra och tillförlitliga.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *