Att klassificera en industri

Inom mikroekonomi är en ekonomisk industri  som producerar eller tillhandahåller varor och/eller tjänster i en viss ekonomi. Den huvudsakliga inkomstkällan för en organisation eller grupp är en indikation på vilken typ av bransch den sedan ska klassificeras som. Ett exempel på en industri med betydande inkomster är tillverkningsindustrin. De flesta tillverkningsföretag är stora företag som producerar produkter som bilar, hårdvara, elektronisk utrustning, apparater och så vidare. För konsumenten kan denna verksamhet bestå av att köpa objekt som kläder och andra personliga tillbehör från ett utlopp och sälja samma på ett auktionshus för en vinst.

Andra typer av företag inkluderar småskaliga tillverkningsföretag såsom hantverksbutiker, livsmedelsbutiker, bensinstationer, restauranger och även vissa butiker. Industrier kan också omfatta statliga jobb, såsom brandmän, poliser, kriminalvårdare och så vidare. Det finns också en viss överlappning mellan branscher, eftersom många människor arbetar inom samma yrke, men de finns inom olika sektorer. Den stora skillnaden mellan ett stort företag och ett litet företag är den mängd kapital som krävs för att starta verksamheten.

Branschkostnader och produkter

Kostnaden för att starta en bransch varierar kraftigt beroende på vilken typ av företag du vill starta. Vanligtvis är nya industrier dyrare än befintliga, särskilt om det finns en stor efterfrågan på de produkter eller tjänster som erbjuds av branschen. Mindre industrier tenderar att vara billigare i den meningen att de är mindre benägna att ha en stor efterfrågan. Ett nytt företag har också en mindre chans att nå ekonomisk framgång jämfört med en befintlig verksamhet.

Även om en branschklassificeringssystem kan verka komplicerat och svårt, är det viktigt att inse att det faktiskt kan vara lättare än man skulle tro. Många branscher kan delas in i kategorier. Varje klassificering kan delas upp ytterligare och få sitt eget namn, såsom transport, kommunikation, energi och så vidare. Inom varje kategori av en bransch kan vara underkategorier. Till exempel kan en kategori av transportindustrin delas upp i underkategorier inklusive biltillverkare, bilhandlare, bilföretag, bilköpare och så vidare. Inom en underkategori av transport kan vara underkategorier av vägtransport, järnväg, luft och så vidare. Så även inom transportindustrin kan vara många underkategorier, som transport av nyttofordon, gods, långväga transportörer, järnvägar, lastbilar, tåg och så vidare. Ett branschklassificeringssystem kan också användas för att avgöra vilka företag du bör undvika när du planerar att starta ditt nya företag eller företag. Om en industri har många underkategorier, sedan välja en där du ska börja kan göra det svårare att lyckas. Till exempel har järnvägsindustrin många underkategorier och det finns ett stort utbud av företag i denna typ av industri, allt från järnvägsoperatörer till lastbilsföretag, till mekaniker till speditörer, m.m. Du kommer att upptäcka att de flesta företag i denna typ av industri kommer att ha ett begränsat antal möjliga alternativ eftersom det inte finns någon verklig gemensam grund bland dessa företag.

Underkategorierna inom en viss bransch kan användas för att mäta hur snabbt eller bromsa branschens tillväxtpotential är. Detta kan hjälpa till att avgöra vilken typ av verksamhet eller företag du bör börja kapitalisera på branschens potential genom att starta ett eget företag inom just den branschen.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *